Reklamfilm Malmö

Reklamfilm är film som ska få potentiella kunder att handla en produkt eller tjänst, eller påverka tittaren till att göra någon sorts förändring.

När vi hör ordet reklamfilm tänker vi först och främst på de korta filmer vi ser på TV, bio, eller i anslutning till en video på Youtube eller annan plattform för media. Genom korta snärtiga budskap, ofta med glimten i ögat, vill dessa reklamfilmer få oss att göra en rekordsnabb köpresa.

Baksidan med denna typ av reklamfilm är att den kan upplevas som störande och påträngande. Vissa stänger av den, orienterar sig runt den, och i sämsta fall får en negativ inställning till varumärket.

Reklamfilm Malmö

Hur skapas reklamfilm som folk vill se?

Vissa produkter och kunder kräver en längre köpresa. Här måste man tänka reklamfilm på ett annat sätt. Företaget behöver ta ett kliv bakåt, kanske lägga produkten åt sidan en stund, och bli trovärdig. Viktigast av allt; filmen behöver ha ett innehåll som är värdefullt för tittaren. Ett innehåll som är gratis och som tittaren återkommer för att få mer av.

Värdefullt innehåll

Det är det värdefulla innehållet som vi tillsammans med våra kunder kan hjälpa till att hitta och göra målgruppsanpassad film på. Det kan vara värdet av ny kunskap, information, underhållning eller lösningen på deras problem. Eller en story som tittaren känner igen sig i, som berör, intresserar och som gör att tittaren vill associera sig med varumärket och veta mer.

Typen av film, format och innehåll avgörs helt av syfte och mål med filmen. Här finns en stor verktygslåda att ta till. Vi gör allt från presentations-, instruktions- och rekryteringfilmer till porträttintervjuer, kundcase och dokumentär storytelling. Based on a true story i Malmö hjäper till att producera allt från korta reklamfilmer för sociala medier till mer dokumentära produktioner.

Trovärdighet

En viktig del i relationsbyggandet är att vara trovärdig.

Därför byter vi ofta ut skådespeleri och studiomiljöer mot riktiga människor och miljöer hämtade ur verkliga livet. På en reklambyrå brukar man kalla det “humanizing the brand”.

Reklamfilm som engagerar

“Reklamfilm” som syftar till att inte vara påträngande och säljorienterad, brukar kallas branded content. Så länge tittarna tycker filmen är spännande, engagerande och värdefull så kommer de inte att kategorisera den som marknadsföring eller reklam. Här nedan kan du se ett urval av filmer som vi gjort för några av våra kunder i Malmö/Skåne.

Typer av film

Presentationsfilm

Detta är den viktigaste filmen för ett företag att producera. Det är denna film som ska ligga på er hemsida, och som blir det första mötet mellan den potentielle kunden och företaget. Filmen ska snabbt svara på tre frågor. Vad gör företaget? Hur hjälper ni mig som kund? Hur skiljer ni er från konkurrenterna?

Här är ett exempel på presentationsfilm vi gjort för skyltföretaget ACCUS i Malmö.

Kundcasefilm

Bästa sättet att övertyga en publik om värdet av en produkt eller tjänst, det är att låta en kund utanför ditt företag berätta om sina upplevelser. För att en sådan film ska bli trovärdig, bra och engagerande måste man få kunden att redogöra för de utmaningar man haft, och hur dessa har kunnat lösas. En film där kunden bara berättar hur bra företaget är som de köpt produkten eller tjänsten av, blir aldrig intressant.

Här är ett exempel på B2B kundcasefilm som vi gjort för Avensia som levererar handelslösningar. Skjorttillverkaren Stenströms är kunden i filmen som här berättar om hur Avensias löst deras problem.

Instruktionsfilm

Explainer, tutorial eller how-to- video. Kärt barn har många namn. Denna typ av film ger tittaren lösningen på sitt problem och skapar därför tveklöst ett värde. Instruktionfilmer hjälper också till att marknadsföra produkten eller tjänsten. Viktigt är att filmen är pedagogiskt upplagd. Based on a true story har anställda med lärarbakgrund, vana vid att göra explainers.

Reportage eller dokumentärfilm

En dokumentär eller ett reportage är ett effektivt sätt att på riktigt visa vad företaget handlar om, i vilken värld det rör sig i och vart det är på väg. Genom riktiga människor och miljöer, i eller i anslutning till företagets värld, berättar vi trovärdiga historier som berör, engagerar och bygger starka band med publiken.

Här är ett exempel på dokumentär storytelling där Lantmännen Maskin genom ett riktigt case visar hur relationer byggs tillsammans med en lantbrukare när serviceteknikern måste åka 50 mil i Norrland för att hjälpa laga en traktor.

Promotionfilm/ filmad pressrelease

I samband med att en nyhet ska släppas är det vanligt att företaget släpper en film som kortfattat berättar om nyheten och vad värdet av nyheten är för målgruppen/publiken. Vanligtvis är det nyckelpersonerna med koppling till nyheten som är huvudpersonerna i promotionfilmen/ filmad pressrelease.

Här är en promotionfilm vi gjort för Unga Musik i Syd för att uppmärksamma projketet “Rösträtt på förskolan” bland kulturpolitiker och även bredare målgrupper.

Rösträtt – sång på förskolan i hela Sverige! »

Filmad kvartalsrapport

Istället för att plöja igenom en texttung kvartalsrapport, nöjer sig många intresserade med att få en sammanfattning och lite kommentarer från ledningen. I Malmö finns flera börsnoterade bolag med huvudkontor. Trianon i Malmö är ett av dessa bolag som Based on a true story har gjort filmade kvartalsrapporter för. Kika gärna på detta exempel.

Awarenessfilm

En awareness film kan vara ett kraftfullt verktyg i flera olika situationer. Den kan användas för att dra uppmärksamheten till något som företaget tycker är viktigt, inspirera människor att göra något eller bara dela en historia som går i linje med företagets värderingar och mål.

Här är ett exempel på hur vi hjälpt Lunds Domkyrka att få uppmärksamhet för ett konstverk som skulle bli startskottet för en diskussion kring samhällsbyggnad i Brunnshög, där kyrkan äger mark. Genom att fånga in röster om konstverket från vanliga människor blev det en spännande film kring hur folk tolkar ett kryptiskt budskap.

En lite kortare awarenessfilm för sociala medier som vi gjort för fastighetsboaget Wihlborgs.